Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις των φοιτητών, για τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν κατά  το Εαρινό  Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021, θα πραγματοποιούνται από την επομένη της ανακοίνωσης του προγράμματος μαθημάτων έως και την

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 Μαρτίου 2021

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας,  δεν πρόκειται να γίνει δεκτή καμία αίτηση για εκ των υστέρων δήλωση μαθήματος, για κανένα λόγο!

 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 5ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΠΠΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Οι φοιτητές του 2ου εξαμήνου ΠΡΕΠΕΙ να κάνουν δήλωση όλων των μαθημάτων του εξαμήνου τους (σύνολο 30 ECTS).

Οι φοιτητές του 4ου εξαμήνου θα πρέπει επίσης να κάνουν δήλωση. Η δήλωση τους μπορεί να περιλαμβάνει μαθήματα με άθροισμα το πολύ 40 ECTS. Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πρώτα όλα τα μαθήματα του 2ου εξαμήνου που δεν έχουν περάσει και στην συνέχεια και μέχρι του ορίου των 40 ECTS συνολικά, μαθήματα του 4ου εξαμήνου. Σε περίπτωση που δηλωθούν μαθήματα του 4ου εξαμήνου χωρίς να έχουν δηλωθεί όλα τα μαθήματα του 2ου εξαμήνου που δεν έχουν περάσει, η δήλωση μαθημάτων είναι ΑΚΥΡΗ. (απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 15-7-2020).

 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΠΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕ (ΤΕΙ)

Οι φοιτητές δηλώνουν ξεχωριστά το θεωρητικό και το εργαστηριακό μέρος ενός μαθήματος.  Αλλά, δεν επιτρέπεται να δηλωθεί το εργαστηριακό μέρος μόνο του, δηλαδή χωρίς να δηλωθεί ταυτόχρονα και το θεωρητικό μέρος του μαθήματος (εκτός από την περίπτωση που έχουν περάσει την θεωρία και χρωστούν μόνο το εργαστήριο).

Οι φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνα μεγαλύτερα του 12ου, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ( 15-7-2020), μπορούν να δηλώσουν μαθήματα μέχρι του ορίου των 50 συνολικά ωρών.

Επειδή η δήλωση μαθημάτων αποτελεί ταυτόχρονα και αίτηση ανανέωσης εγγραφής, φοιτητές που έχουν περάσει όλα τα μαθήματα και εκπονούν μόνο την πτυχιακή ή/και την πρακτική τους, για να θεωρούνται ενεργοί φοιτητές, αποστέλλουν στην γραμματεία κενή δήλωση.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 1. Συνδεθείτε στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας (e-gram) στην διεύθυνση https://egram.cm.ihu.gr/
 2. Επιλέξτε τα μαθήματα που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε στο εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους  2020-2021.
 3. Ολοκληρώσετε τη δήλωση των μαθημάτων σας στο σύστημα πατώντας ΑΠΟΣΤΟΛΗ
 4. Βγείτε από το σύστημα e-gram και κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης(browser) που χρησιμοποιείτε (Edge, Chrome, Firefox, Opera κλπ).
 5. Ανοίξτε ξανά το πρόγραμμα περιήγησης και ξαναμπείτε στο e-gram.
 6. Επιλέξτε «Η Δήλωση μου».
  • Αν εμφανίζεται η δήλωσή σας με όλα τα μαθήματα που δηλώσατε, τότε αυτή έχει αποσταλεί στη Γραμματεία με επιτυχία.
  • Αν δεν εμφανίζεται η δήλωσή σας ή λείπουν μαθήματα, επαναλαμβάνετε την διαδικασία από το βήμα 2.
 7.  Εκτυπώσετε την δήλωση των μαθημάτων σας (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή pdf) και φυλάξτε την εκτύπωση (τουλάχιστον έως και τον Σεπτέμβριο το 2021) ως το μόνο αποδεικτικό στοιχείο των ενεργειών σας.

 

Τηλεφωνικά ή μέσω e-mail ερωτήματα για το αν η Γραμματεία παρέλαβε τη δήλωση δεν μπορούν να απαντηθούν.

Υπενθυμίζεται ότι όσοι φοιτητές δεν κάνουν δήλωση μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες δεν έχουν δικαίωμα εξετάσεων των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά.

Κορυφή σελίδας