Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021

Η Συνέλευση του Τμήματος (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 94102/Ζ1 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας Και Θρησκευμάτων – ΦΕΚ B’ 3483/30.07.2021) αποφάσισε ότι τα μαθήματα της εξεταστικής του Ιουνίου 2021 θα εξεταστούν είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως. Ο τρόπος εξέτασης του κάθε  μαθήματος αποτελεί επιλογή του διδάσκοντος.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση ενός μαθήματος (είτε αυτή θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία, είτε εξ αποστάσεως) πρέπει να κάνουν εγγραφή στο συγκεκριμένο μάθημα στην πλατφόρμα εξετάσεων exams(https://exams.civil.ihu.gr/)

Οι εγγραφές στην πλατφόρμα examsθα διεξαχθούν στο διάστημα από την Πέμπτη 12/08/2021 έως και την Τετάρτη 25/08/2021. Προσοχή, εκπρόθεσμες εγγραφές δεν θα επιτραπούν για κανένα λόγο.

Η εγγραφή και συμμετοχή στην εξέταση ενός μαθήματος επιτρέπεται μόνο όταν το μάθημα αυτό έχει περιληφθεί στην Δήλωση Μαθημάτων στην ηλεκτρονική Γραμματεία (egram) στην αρχή του εξαμήνου και πληρείται το σύνολο των προϋποθέσεων που έχει θέσει ο διδάσκων σε κάθε μάθημα.

Η εγγραφή σε κάποιο μάθημα στην πλατφόρμα exams αποτελεί ταυτόχρονα και δήλωση αποδοχής και συμμόρφωσης στους κανόνες εξέτασης του συγκεκριμένου μαθήματος.

Οι κανόνες διεξαγωγής των εξετάσεων θα είναι παρόμοιοι με τους αντίστοιχους της εξεταστικής του Ιουνίου 2021 και θα ανακοινωθούν μόλις διευκρινιστεί το χρονικό διάστημα ισχύος των διαφόρων διαγνωστικών τεστ για COVID-19 που είναι απαραίτητα για την συμμετοχή στις εξετάσεις με φυσική παρουσία (εντός των προσεχών ημερών και πριν την έναρξη των δηλώσεων στο exams).

 

 

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας