Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2023

Η Συνέλευση του Τμήματος στην συνεδρίαση της, την 23.08.2023, ενέκρινε το τελικό Πρόγραμμα Εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2023.

Η μόνη αλλαγή που υπάρχει, σε σχέση με το "ανεπίσημο" πρόγραμμα που ανακοινώθηκε στις 03.08.2023 είναι η αντιμετάθεση της εξέτασης των μαθημάτων "Εδαφοδυναμική" και "Βραχομηχανική και Σήραγγες" -του 8ου εξαμήνου του Πανεπιστημιακού Προγράμματος, .

Στο πρόγραμμα εξετάσεων του ΤΕΙ δεν υπάρχει καμία αλλαγή.

Καλή εξεταστική και καλή επιτυχία σε όλους.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Χρήστος Βοζίκης

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας