ΝΕΟ πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2023-2024

Αλλαγές στο πρόγραμμα μαθημάτων:

1ο εξάμηνο:

  • Αλλαγή στην ώρα διδασκαλίας του μαθήματος Γεωδαισία Ι
  • Αλλαγή στην ώρα διδασκαλίας του μαθήματος Απειροστικός Λογισμός  Ι

3ο εξάμηνο:

  • Αλλαγή στην ώρα διδασκαλίας του μαθήματος Διαφορικές Εξισώσεις

7ο εξάμηνο

  • Έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική. (Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Πεμπτη 19/10/2023)

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας