Πτυχιακή Εργασια

Για τη λήψη του Πτυχίου προϋπόθεση είναι η εκπόνηση εκ μέρους των Φοιτητών Πτυχιακής Εργασίας (20 διδακτικές μονάδες). Με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους δίδονται  θέματα Πτυχιακών Εργασιών από τους διδάσκοντες και οι φοιτητές επιλέγουν από αυτά, ανάλογα με το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει και με βάση την επιστημονική ειδίκευση των  διδασκόντων. Η εξέταση των Πτυχιακών Εργασιών γίνεται ενώπιον τριμελούς επιτροπής και ο βαθμός της ΠΕ είναι ο μέσος όρος των βαθμών των μελών της επιτροπής. Για την εκπόνηση των Π.Ε. υπάρχουν προδιαγραφές και σχετική απόφαση της ΓΣ του Τμήματος.

Προϋποθέσεις ανάληψης Πτυχιακής εργασίας

Α) ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Α1. Για την έναρξη εκπόνησης πτυχιακής εργασίας στα ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, πρέπει οι φοιτητές να έχουν περάσει, από τα παρακάτω αναφερόμενα μαθήματα, είτε  Ι) Πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού  ή  ΙΙ) τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα και τουλάχιστον ένα (1) κατ'επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα. Τα μαθήματα είναι συγκεκριμένα τα ακόλουθα:

Ι) Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού:

  1. Αντοχή Υλικών (Θεωρία και Εργαστήριο)
  2. Στατική ΙΙ (Θεωρία και Εργαστήριο)
  3. Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ (Θεωρία και Εργαστήριο)
  4. Αντισεισμικός Σχεδιασμός των Κατασκευών (Θεωρία και Εργαστήριο)
  5. Θεμελιώσεις και Αντιστηρίξεις (Θεωρία και Εργαστήριο)
  6. Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙ (Θεωρία και Εργαστήριο)

ΙΙ) Κατ'επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα:

  1. Επισκευές / Ενισχύσεις Υφιστάμενων Κτιρίων (Θεωρία και Εργαστήριο)
  2. Ανάλυση Κατασκευών σε Η/Υ (Θεωρία και Εργαστήριο)
Α2. Για την έναρξη εκπόνησης πτυχιακής εργασίας στα ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, πρέπει οι φοιτητές (της κατεύθυνσης ΠΜ) να έχουν περάσει, από τα παρακάτω αναφερόμενα μαθήματα, είτε  Ι) Πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού  ή  ΙΙ) τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα και τουλάχιστον ένα (1) κατ' επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα. Τα μαθήματα είναι συγκεκριμένα τα ακόλουθα:
 
Ι) Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού:
Οδοποιία Ι (Θεωρία και Εργαστήριο)
Υδραυλική (Θεωρία και Εργαστήριο)
Υδρεύσεις-Αποχετεύσεις (Θεωρία και Εργαστήριο)
Σχεδιασμός Μεταφορών και Συγκοινωνιακή Τεχνική (Θεωρία και Εργαστήριο)
Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι (Θεωρία και Εργαστήριο)
Στατική Ι (Θεωρία και Εργαστήριο)
 
ΙΙ) Κατ' επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα:
Οδοποιία ΙΙ (Θεωρία και Εργαστήριο)
Τεχνικά Έργα Οδοποιίας (Θεωρία και Εργαστήριο).
Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων (Θεωρία και Εργαστήριο).
 

Β) ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


Οι προϋποθέσεις προσδιορίζονται ανά αντικείμενο όπως παρακάτω [βλ. 1), 2) & 3)] :

1) Πτυχιακή στα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ (κ.κ. Βλαχονάσιου, Δανιήλ, Κουτούπης, Παυλίδης):

(α)     Ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να έχει περάσει 3 (ολόκληρα) μαθήματα κορμού, από τα εξής 4:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ.
Το 1 από τα 3, θα είναι, υποχρεωτικά, το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ.

(β)     Ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να έχει περάσει, επίσης, τα εξής 2 μαθήματα επιλογής:
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ + ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ Η/Υ.
 

2) Πτυχιακή στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (κ. Παπαϊωάννου):

(α)     Ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να έχει περάσει τα εξής 2 (ολόκληρα) μαθήματα:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι + ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ


3) Πτυχιακή στα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ-ΚΤΙΡΙΑΚΑ (κ. Λιαλιαμπής):

(α)     Ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να έχει περάσει τα εξής 3 μαθήματα (ολόκληρα):
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ + ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ + ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Κατάλογος πτυχιακών εργασιών που εκπονήθηκαν:

Κορυφή σελίδας