Πρόγραμμα Σπουδών 2008

1o εξάμηνο

  ΜΑΘΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤ. Θ Α.Π. Ε Σ Φ.Ε. ΔΙΔ. ΜΟΝ.
1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΜΓΥ 2 1 1 4 8 5
2 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΜΓΥ 3 2 0 5 11 7
3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΥ 4 0 2 6 14 9
4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΓΥ 1 0 4 5 7 4
5 ΦΥΣΙΚΗ ΜΓΥ 2 0 2 4 8 5
  ΣΥΝΟΛΟ   12 3 9 24 48 30

2o εξάμηνο

  ΜΑΘΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤ. Θ Α.Π. Ε Σ Φ.Ε. ΔΙΔ. ΜΟΝ.
1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ ΜΓΥ 4 1 0 5 13 8
2 ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΥ 4 1 2 7 15 9
3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΥ 2 0 2 4 8 5
4 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΥ 2 0 2 4 8 4
5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ι ΜΓΥ 0 0 3 3 3 2
6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η/Υ ΜΓΥ 0 0 3 3 3 2
  ΣΥΝΟΛΟ   12 2 12 26 50 30

3o εξάμηνο

  ΜΑΘΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤ. Θ Α.Π. Ε Σ Φ.Ε. ΔΙΔ. ΜΟΝ.
1 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΥ 2 0 3 5 9 5
2 ΣΤΑΤΙΚΗ Ι ΜΕ 4 1 1 6 14 8
3 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΓΥ 2 1 0 3 7 4
4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΙΙ ΜΓΥ 0 0 2 2 2 2
5 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕ 3 0 5 8 14 8
6 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΟΝΑ 2 0 0 2 6 3
  ΣΥΝΟΛΟ   13 2 11 26 54 30

4o εξάμηνο

  ΜΑΘΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤ. Θ Α.Π. Ε Σ Φ.Ε. ΔΙΔ. ΜΟΝ.
1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ι ΜΕ 3 1 3 7 13 8
2 ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙ ΜΕ 3 0 2 5 11 7
3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ 2 1 3 6 10 6
4 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟY ΜΕY 2 1 2 5 9 6
5 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΟΝΑ 2 0 0 2 6 3
  ΣΥΝΟΛΟ   12 3 10 25 49 30

5o εξάμηνο

  ΜΑΘΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤ. Θ Α.Π. Ε Σ Φ.Ε. ΔΙΔ. ΜΟΝ.
1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕ 1 1 3 5 7 5
2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΙΙ ΜΕ 3 0 3 6 12 7
3 ΚΟΣΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΥ 2 1 2 5 9 6
4 ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ 3 1 2 6 12 8
5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΟΝΑ 2 1 0 3 7 4
  ΣΥΝΟΛΟ   11 4 10 25 47 30

6o εξάμηνο

  ΜΑΘΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤ. Θ Α.Π. Ε Σ Φ.Ε. ΔΙΔ. ΜΟΝ.
1 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕΥ 3 0 3 6 12 7
2 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ) ΜΕ 2 1 0 3 7 3
3 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ 2 1 2 5 9 5
4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΥ 3 0 2 5 11 6
5 ΕΠΙΛΟΓΗ Α ΜΕΥ 2 0 1 3 7 4
6 ΕΠΙΛΟΓΗ Β ΜΕ 2 0 2 4 8 5
  ΣΥΝΟΛΟ   14 2 10 26 54 30

Επιλογή Α [Μαθήματα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (ΕΥ)]

  ΜΑΘΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤ.
1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΕ
ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΜΕΥ
2 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΥ

Επιλογή Β [Μαθήματα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (ΕΥ)]

  ΜΑΘΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤ.
1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ
3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ ΜΕ

7o εξάμηνο

  ΜΑΘΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤ. Θ Α.Π Ε Σ Φ.Ε. ΔΙΔ. ΜΟΝ.
1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΥ 2 2 0 4 8 5
2 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ 2 0 3 5 9 6
3 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΥ 2 1 0 3 7 4
4 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ 2 0 2 4 8 5
5 ΕΠΙΛΟΓΗ Γ ΜΕ 2 0 3 5 9 5
6 ΕΠΙΛΟΓΗ Δ ΜΕΥ 2 0 2 4 8 5
  ΣΥΝΟΛΟ   12 3 10 25 49 30

Επιλογή Γ [Μαθήματα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (ΕΥ)]

  ΜΑΘΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤ.
1 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕ
2 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ

Επιλογή Δ [Μαθήματα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (ΕΥ)]

  ΜΑΘΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤ.
3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΥ
3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ Η/Υ ΜΕΥ

8o εξάμηνο

  ΜΑΘΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤ. Θ Α.Π Ε Σ Φ.Ε. ΔΙΔ. ΜΟΝ.
1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ           20 20
2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ           30 10
  ΣΥΝΟΛΟ           50 30

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 39

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 43

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Το θεωρητικό μέρος των κατ' επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων του Τμήματος που δεν θα επιλέξει ο σπουδαστής και το θεωρητικό μέρος μαθημάτων των άλλων Τμημάτων που λειτουργούν στο ΤΕΙ Σερρών της ΣΤΕΦ & ΣΔΟ.

ΜΓΥ: 9 (23%) - ΜΕΥ: 13 (32%) - ΜΕ: 14 (35%) - ΔΟΝΑ: 4 (10%).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Τ.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Μ.Γ.Υ: Μαθήματα γενικής υποδομής
Μ.Ε.Υ: Ομάδα μαθημάτων ειδικής υποδομής
Μ.Ε: Ομάδα μαθημάτων ειδικότητας
ΔΟΝΑ: Διοίκησης - Οικονομίας - Νομοθεσίας - Ανθρωπιστικών σπουδών
   
Μ.Γ.Υ: 20 - 30%
Μ.Ε.Υ: 25 - 35%
Μ.Ε: 25 - 35%
ΔΟΝΑ: 10 - 20%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝO
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ι
(θεωρία ή εργαστήριο)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΙI
ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
(θεωρία ή εργαστήριο)
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
(θεωρία ή εργαστήριο)
ΘΕΜΕΛΕΙΩΣΕΙΣ
ΣΤΑΤΙΚΗ Ι
(θεωρία ή εργαστήριο)
ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
(θεωρία ή εργαστήριο)
ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ

 

Κορυφή σελίδας