Το Γραφείο στελεχώνουν:
  • Δρ. Δημήτριος Πασχαλούδης, καθηγητής-Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Σερρών
  • Δρ. Αναστάσιος Παπατσώρης, αναπληρωτής καθηγητής-Γεν. Συντονιστής ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ERASMUS
  • Δρ. Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος, επίκουρος καθηγητής-Συντονιστής ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ERASMUS
  • Ευθυμία Βερβέρη-Γρηγοριάδου, Προϊσταμένη Τμήματος Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
  • Σοφία Τσαρούχα, Υπεύθυνη Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων