Σας καλωσορίζουμε στον δικτυακό τόπο του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Το Τμήμα μας, αν και είναι ένα από τα νεότερα του Ιδρύματος, έχει εξαιρετική δυναμική και ολοένα εξελίσσεται.

Οι σπουδαστές που εισάγονται στο Τμήμα έχουν το προνόμιο να αποκτούν κατάρτιση τόσο στον κλάδο της Πληροφορικής όσο και σε αυτόν των Επικοινωνιών, γεγονός που ανοίγει διάπλατα τους ορίζοντές τους για απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας. Πιθανές θέσεις απασχόλησης για τους αποφοίτους του Τμήματός μας υπάρχουν τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθόσον οι σχετικές τεχνολογίες είναι πλέον απαραίτητες για τη λειτουργία σχεδόν κάθε οργανισμού ή επιχείρησης οποιουδήποτε μεγέθους.

Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος έχει σημαντικό επιστημονικό υπόβαθρο και συνεχώς ενισχύεται με την προσθήκη νέων άξιων μελών.

Το Τμήμα μας, παρά τα λίγα χρόνια λειτουργίας του, έχει ήδη υψηλή αναγνωρισιμότητα τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο - μέσω συνεργασιών των μελών Ε.Π. με άλλα Τμήματα και Ιδρύματα και μέσω συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα - όσο και στο χώρο εργασίας μέσω της θετικής εικόνας που παρουσιάζουν οι πτυχιούχοι που ήδη έχουν βρει απασχόληση.

Στον παρόντα δικτυακό τόπο θα βρείτε πλούσιο και καλά δομημένο ενημερωτικό υλικό που αφορά σε όλες τις υπηρεσίες και δραστηριότητες του Τμήματός μας. 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες