Συστήματα Συλλογής Πληροφοριών και Μετρήσεων (Εργαστήριο)

E-mail Εκτύπωση PDF

Συστήματα Συλλογής Πληροφοριών και  Μετρήσεων  (Εργαστήριο)

 

Το Εργαστήριο του μαθήματος Συστήματα Συλλογής Πληροφοριών και Μετρήσεων δεν θα πραγματοποιηθει την Παρασκευή 22/3/2019. Θα αναπληρωθεί μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

 

Ο Διδάσκων

Νίκος Αρπατζάνης

 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες