Σύνθεση Τηλεπικοινωνιακών Διατάξεων

E-mail Εκτύπωση PDF
Τίτλος μαθήματος:                     Σύνθεση Τηλεπικοινωνιακών Διατάξεων

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας:        2 θεωρία + 1 ασκήσεις πράξεις + 2 εργαστήριο

Tυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: ΣΤ

Διδασκαλία:
Η διδασκαλία του μαθήματος έχει τη μορφή 15 διαλέξεων και ισάριθμων εργαστηριακών ασκήσεων, στο πλαίσιο των οποίων υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης εργασιών.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα:            Επικοινωνίες Ι, Αναλογικά Ηλεκτρονικά.

Διδακτικές μονάδες:                   6

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος:
Το μάθημα αποσκοπεί στο να κατανοήσει ο σπουδαστής τα επιμέρους υποσυστήματα τα
οποία συνθέτουν την Intermediate Frequency (IF) βαθμίδα μίας τηλεπικοινωνιακής διάταξης
πομπού και δέκτη. Ο σπουδαστής θα γνωρίσει τις βασικές παραμέτρους σχεδίασης και
απόδοσης τηλεπικοινωνιακών διατάξεων πομποδεκτών καθώς και τις συνήθεις κυκλωματικές
υλοποιήσεις τους.

Περίγραμμα μαθήματος:
- Εισαγωγή στις τρεις βαθμίδες Τηλεπικοινωνιακών Διατάξεων (RF βαθμίδα, IF βαθμίδα, βαθμίδα βασικής συχνότητας, baseband)
- Παράμετροι απόδοσης τηλεπικοινωνιακών διατάξεων
- Συντονισμένα κυκλώματα
- Ενισχυτές χαμηλού θορύβου (Ενίσχυση Λήψης RF και IF)
- Ενίσχυση Εκπομπής (Ενισχυτές Ισχύος)
- Παθητικά και ενεργά φίλτρα
- Ταλαντωτές υψηλών συχνοτήτων
- Βρόχοι κλειδώματος φάσης (Phase Locked Loops, PLL)
- Συνθέτες συχνοτήτων με χρήση PLL
- Συνθέτες συχνοτήτων με χρήση DDS (Direct Digital Synthesis)
- Μίκτες
- Αναλογικοί σε Ψηφιακοί Μετατροπείς Σημάτων
- Ψηφιακοί σε Αναλογικοί Μετατροπείς Σημάτων
- Ελεγκτές Τάσης Ενισχυτών (Voltage Controlled Amplifiers)
- Αυτόματος Έλεγχος Κέρδους Χαμηλών συχνοτήτων (Intermediate Frequency
Automatic Gain Control)
- Ψηφιακοί Επεξεργαστές Σημάτων Χαμηλών Συχνοτήτων (Intermediate
Frequency Digital Down/Up Converters)
-  Αρχιτεκτονικές τηλεπικοινωνιακών πομποδεκτών [Ομόδυνοι (Zero–IF),
- Υπερετερόδυνοι (Superheterodyne) πομποδέκτες]

Βασική Βιβλιογραφία:
1.   L. Frenzel, Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.
2.   C. A. Schuler, Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.
Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:
1.     Δ. Ευσταθίου, Τηλεπικοινωνιακές Διατάξεις, Σημειώσεις Θεωρίας και Εργαστηριακών
Ασκήσεων, Τ.Ε.Ι. Σερρών, Σέρρες.
 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες