Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνιών

E-mail Εκτύπωση PDF
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας:         2 θεωρία + 1 ασκήσεις πράξεις + 2 εργαστήριο

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: Ζ

Διδασκαλία:                           
Η διδασκαλία του μαθήματος έχει τη μορφή 15 διαλέξεων και ισάριθμων εργαστηριακών ασκήσεων, στα πλαίσια των οποίων υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης εργασιών.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα:             Επικοινωνίες Ι, Επικοινωνίες ΙΙ

Διδακτικές μονάδες:                    6

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος:
Το μάθημα αυτό εισάγει τον φοιτητή στα πρόσφατα τεχνολογικά επιτεύγματα κι εξελίξεις στο
χώρο των ενσύρματων και ασύρματων Επικοινωνιών και παρουσιάζει συνοπτικά τα απορρέοντα
πρότυπα και τεχνολογίες.

Περίγραμμα μαθήματος:
•      Κοινωνία της πληροφορίας (ΚτΠ), εφαρμογές της ΚτΠ. Τηλεδιάσκεψη, τηλεϊατρική,
ηλεκτρονικό εμπόριο, ψηφιακή υπογραφή
•      Πρόσβαση στη ΚτΠ. Ιεράρχηση δικτύων. Δίκτυα κορμού, διανομής και πρόσβασης.
Μελέτη δικτύου Δημόσιας Διοίκησης  ̈ΣΥΖΕΥΞΙΣ ̈.
•      Κινητή ασύρματη τηλεφωνία (GSM/GPRS/EDGE, UMTS/WCDMA cdma2000, TD-
SCDMA,)
•      Σταθερή Ασύρματη Πρόσβαση (FWA)
•      Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα, Bluetooth, HIPERLAN1/2, HIPERACCESS, HIPERLINK
•      Τεχνολογικές εξελίξεις και εφαρμογές της ινο-οπτικήσ τεχνολογίας. Οπτικές ίνες κι
εξαρτήματα συνενώσεως και τερματισμού.
•      Πρότυπα SONET, SDH
•      Σταθερή Ασύρματη Πρόσβαση (FWA, Fixed Wireless Networks)
•      Δορυφορικά δίκτυα, δορυφορικό διαδίκτυο, VSAT
•      Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή (xDSL).
•      Ψηφιακή επίγεια (DVB-T) και δορυφορική (DVB-S) τηλεόραση, Ψηφιακό επίγειο (DAB-
T) και δορυφορικό (DAB-S) ραδιόφωνο
•      Τεχνολογικές εξελίξεις στην παραγωγή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. (Technological
Developments on Integrated Circuit design and production
•      Ποιότητα Υπηρεσιών (Quality of Service, QoS)
Βασική Βιβλιογραφία:
1.   ’Ασύρματα Δίκτυα’’, Π. Νικοπολιτίδης, Γ. Παπαδημητρίου, Α. Πομπορτσής, Εκδόσεις
Κλειδάριθμος,
2.   ‘’Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνιών’’, Α. Πομπορτσής, Εκδόσεις Τζιόλα,
Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:
1. Δ. Ευσταθίου, Νέες Τεχνολογίες στις Επικοινωνίες, Σημειώσεις Θεωρίας και
Εργαστηριακών Ασκήσεων, Τ.Ε.Ι. Σερρών, Σέρρες.
1. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης Τηλεπικοινωνιών, ETSI, http://www.etsi.org.
2. Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών, ITU, http://www.itu.int.
 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες