Βιομηχανική Πληροφορική

E-mail Εκτύπωση PDF

Τίτλος μαθήματος:                            Βιομηχανική Πληροφορική

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας:   2 θεωρία + 1 ασκήσεις πράξεις + 2 εργαστήριο

Tυπικό εξάμηνο διδασκαλίας:        ΣΤ’

Διδασκαλία: Η διδασκαλία του μαθήματος έχει τη μορφή 15 διαλέξεων και ισάριθμων εργαστηριακών ασκήσεων, στο πλαίσιο των οποίων υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης εργασιών.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Προγραμματισμός C, C++, Τεχνολογία Λογισμικού, Δίκτυα Υπολογιστών 

Διδακτικές μονάδες: 6 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος:

Το μάθημα αποσκοπεί στο να εισάγει τον φοιτητή στις αρχές σχεδίασης, λειτουργίας και προγραμματισμού εφαρμογών λογισμικού για ολοκληρωμένα συστήματα βιομηχανικής παραγωγής. Αναπτύσσονται οι έννοιες του πληροφοριακού μοντέλου Βιομηχανίας, και των ολοκληρωμένων συστημάτων παραγωγής. Αναλύονται οι έννοιες των κατανεμημένων συστημάτων ελέγχου, κλειστής και ανοικτής αρχιτεκτονικής, των συστημάτων πραγματικού χρόνου, και των συστημάτων εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων. Επεξηγούνται οι αρχές και τα εργαλεία σχεδίασης βιομηχανικού λογισμικού. Περιγράφονται οι αρχές των βιομηχανικών δικτύων δεδομένων και ελέγχου, και δίνονται πραγματικά παραδείγματα εφαρμογών λογισμικού για έλεγχο βιομηχανικών διεργασιών. 

Περίγραμμα μαθήματος:

 • Πληροφορικό μοντέλο Βιομηχανικού Οργανισμού. Αρχές λειτουργίας και προγραμματισμού ολοκληρωμένων συστημάτων παραγωγής (CIM)
 • Κατανεμημένα συστήματα ελέγχου, (DCS), κλειστής αρχιτεκτονικής,
 • Συστήματα Ελέγχου Πραγματικού χρόνου, με κρισιμότητα ασφάλειας.
 • Συστήματα εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (SCADA),
 • Κατανεμημένα συστήματα ανοικτής αρχιτεκτονικής,
 • Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC),
 • Υλικό και Λογισμικό Βιομηχανικών εφαρμογών, Υπολογιστές στην παραγωγή. Διαθεσιμότητα Υπολογιστικών Συστημάτων. Πληροφορικά Συστήματα Συντήρησης Εξοπλισμού.
 • Πρότυπα ανάπτυξης λογισμικού για συστήματα βιομηχανικού ελέγχου ανοικτής αρχιτεκτονικής,
 • Γλώσσες προγραμματισμού, Εργαλεία λογισμικής μηχανικής,
 • Τεχνολογία Βιομηχανικού Λογισμικού, πρότυπα ποιότητας,  Λειτουργικά συστήματα, ελεγκτές πεδίου, συστήματα διαχείρισης πόρων.
 • Προγράμματα και βάσεις δεδομένων πραγματικού χρόνου. Επικοινωνίες και συγχρονισμός. Μαθηματικά μοντέλα και προσομοίωση. Εικονική πραγματικότητα στη βιομηχανία,
 • Βιομηχανικά δίκτυα υπολογιστών, ασύρματα βιομηχανικά δίκτυα.
 • Παραδείγματα ανάπτυξης λογισμικού για αυτόματο έλεγχο βιομηχανικών διεργασιών

Βασική Βιβλιογραφία:

 1. Σημειώσεις του μαθήματος «Βιομηχανική Πληροφορική», Α.Τ.Ε.Ι. Σερρών.
 2. Ροβέρτος Κίνγκ, «Βιομηχανική Πληροφορική», Εκδόσεις Τζιόλα, 2003.
 3. Γεώργιος Χασάπης, «Αρχιτεκτονική και Προγραμματισμός Συστημάτων Βιομηχανικού Ελέγχου», Εκδόσεις ΖΗΤΗ,
 4. Φώτης Κουμπούλης, «Βιομηχανικός Έλεγχος», Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 1999.

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

 1. Ροβέρτος Κίνγκ, «Βιομηχανικός Έλεγχος : Σχεδιασμός και Συντονισμός Βιομηχανικών Ελεγκτών τριών όρων PID», Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 1996.
 2. Leslie Anderson, “Industrial Information Systems”, State Mutual Book & Periodical Service, Limited, ISBN: 0-86176-034-4 / 0861760344,
 3. Michael J. Shaw, “Information-Based Manufacturing”, Kluwer Academic Publishers, 2001,
 4. Edward J. Compass, Theodore J. Williams, “Computer Software for Industrial Control: Proceedings of the 7th Annual Advanced Control Conference”, Reed Buisiness Information publishers, ISBN: 0-914331-06-X / 091433106X
 5. Advances in Industrial Computing Technology”, Instrument Society of America, 1999, ISBN: 1556177097.

 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες