Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

E-mail Εκτύπωση PDF

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας:  2 θεωρία + 1 ασκήσεις πράξεις + 2 εργαστήριο

Tυπικό εξάμηνο διδασκαλίας:         Ζ

Θεωρητικό μέρος

 • Σημασία και σκοπός της Ψ.Ε.Ε. Ορισμοί βασικών εννοιών. Χρωματικά μοντέλα και κατηγορίες ψηφιακών μοντέλων
 • Ιστόγραμμα χρωματικών αποχρώσεων, εξισορρόπηση ιστογράμματος, βελτίωση χρωμάτων.
 • Κατωφλίωση  ιστογράμματος, τμηματοποίηση εικόνας, ελάττωση χρωμάτων.
 • Ανίχνευση ακμών , παρακολούθηση καμπυλών.
 • Συνεκτικές και μη συνεκτικές μορφές. Γεωμετρικά χαρακτηριστικά , ροπές και υπογραφές.
 • Ανεξαρτησία μεγέθους και στροφής.
 • Προσδιορισμός ευθειών και βασικών γεωμετρικών σχημάτων (Μετασχηματισμός του Hough).
 • Κωδικοποίηση και συμπίεση  εικόνων. Αρχεία BMP, GIF , TIFF, JPEG.
 • Υφή και χαρακτηριστικά υφής.
 • Αναγνώριση μορφών, ταξινόμηση.
 • Επεξεργασία εγγράφων, οπτική αναγνώριση χαρακτήρων.

Εργαστηριακό μέρος

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος διδάσκεται αρχικά ο προγραμματισμός γραφικών και προγράμματα επεξεργασίας εικόνας. Ακολούθως  υλοποιούνται τεχνικές και αλγόριθμοι του θεωρητικού μέρους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βασική Βιβλιογραφία:

Digital Image Processing

R. C. Gonzelez, R.Woods

Addision – Wesley Publishing Company

ISBN: 0-201-50803-6

‘Handbook of Image and Video Processing’

AL BOVIK

ACADEMIC PRESS

ISBN: 0-12-119790

‘ALGORITHMS FOR IMAGE PROCESSING AND COMPUTER VISION’

J.R.Rarker

John Wiley & Sons, Inc.

ISBN: 0-471-14056-2

 

 

 

 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες