ΝΕΟ & ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

E-mail Εκτύπωση PDF

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Το πρόγραμμα σε μορφή pdf.

 

1ο Εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Χαρακτη-ρισμός

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

1

Εισαγωγή στην Πληροφορική

ΜΓΥ

(Υ)

2

-

2

4

5

2

Βασικές Αρχές της  Επιστήμης

ΜΓΥ

(Υ)

2

2

-

4

5

3

 Προγραμμα-τισμός Ι

ΜΓΥ

(Υ)

2

1

2

5

6

4

Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΔΟΝΑ (Υ)

2

-

-

2

3

5

Μαθηματικά Ι

ΜΓΥ

(Υ)

4

2

1

7

8

6

Ξένη Γλώσσα

ΜΓΥ

(Υ)

2

-

-

2

3

Σύνολο

24

30

ΜΓΥ:    Μάθημα Γενικής Υποδομής

ΜΕΥ:   Μάθημα Ειδικής Υποδομής

ΜΕ:      Μάθημα Ειδικότητας

ΔΟΝΑ: (Μάθημα) Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας, Ανθρωπιστικών Επιστημών

Υ:          Υποχρεωτικό μάθημα

ΕΥ:       Επιλογής Υποχρεωτικό Μάθημα

Θ:          Θεωρία (ώρες),       ΑΠ: Ασκήσεις Πράξης (ώρες),        Ε: Εργαστήριο (ώρες)

ΔΜ:       Διδακτικές Μονάδες

 

2ο Εξάμηνο                                                                                      

Α/Α

Μάθημα

Χαρακτη-ρισμός

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

1

Φυσική

ΜΓΥ

(Υ)

2

-

2

4

5

2

Προγραμμα-τισμός ΙΙ

ΜΓΥ

(Υ)

2

1

2

5

6

3

Ηλεκτρικά Κυκλώματα

ΜΓΥ

(Υ)

2

1

2

5

6

4

Λειτουργικά Συστήματα Ι

ΜΓΥ

(Υ)

2

1

2

4

5

5

Μαθηματικά ΙΙ

ΜΓΥ

(Υ)

2

1

-

3

4

6

Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική

ΜΓΥ

(Υ)

2

1

-

3

4

Σύνολο

24

30

3ο Εξάμηνο                                                                                     

 

Α/Α

Μάθημα

Χαρακτη-ρισμός

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

1

Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ

ΜΕΥ

(Υ)

2

1

2

5

6

2

Θεωρία της Πληροφορίας

ΜΓΥ

(Υ)

2

1

-

3

4

3

Ψηφιακά Κυκλώματα

ΜΕΥ

(Υ)

2

1

2

5

6

4

Αντικ/στραφής Προγρ/σμός

ΜΕΥ

(Υ)

2

-

2

4

5

5

Σήματα και Συστήματα

ΜΕΥ

(Υ)

2

1

-

3

4

6

Βάσεις Δεδομένων

ΜΓΥ

(Υ)

2

1

2

5

5

Σύνολο

25

30

 

 

 

 

 

4ο Εξάμηνο                  

Α/Α

Μάθημα

Χαρακτη-ρισμός

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

1

Δίκτυα Υπολογιστών

ΜΕΥ

(Υ)

2

2

4

5

2

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι

ΜΓΥ

(Υ)

3

-

2

5

6

3

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

ΜΕΥ

(Υ)

3

-

2

5

6

4

Δομές Δεδομένων

ΜΕ

(Υ)

2

-

2

4

5

5

Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

ΜΕΥ

(Υ)

2

2

-

4

4

6

Αναλογικά Ηλεκτρονικά

ΜΕ

(Υ)

2

-

2

4

4

Σύνολο

26

30

 

 

 

 

 

 

 


 

5ο Εξάμηνο                  

Α/Α

Μάθημα

Χαρακτη-ρισμός

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

1

Αριθμ. Μέθοδοι σε Προγρ/στικό Περιβάλλον

ΜΓΥ

(Υ)

2

1

2

4

5

2

Τεχνολογίες Διαδικτύου

ΜΕΥ

(Υ)

2

1

2

5

5

3

Δίκτυα Τηλεπ/νιών και Μετάδοσης

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

6

4

Οπτικός Προγρ/σμός

ΜΕΥ

(Υ)

2

0

2

5

6

5

Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική

ΔΟΝΑ (Υ)

2

-

-

2

3

6

Αναγνώριση Προτύπων – Νευρωνικά Δίκτυα

ΜΕΥ

(Υ)

3

1

-

4

5

Σύνολο

25

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ)

  1. 1)ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε
  2. 2)ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε.
  3. 3)ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1η

6ο Εξάμηνο         

Α/Α

Μάθημα

Χαρακτη-ρισμός

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

1

Διδακτική και Τεχνικές Παρουσίασης

ΔΟΝΑ (Υ)

3

1

-

4

3

2

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

7

3

Ασύρματες Επικοινωνίες

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

7

Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Υψηλών Συχνοτήτων

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

6

Δίκτυα Δορυφορικών Επικοινωνιών

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

6

Προηγμένα Δίκτυα Η/Υ

ΜΕ

(ΕΥ)

2

4

6

6

5

Βασικό μάθημα της 2ης ή 3ης Κατεύθυνσης

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

7

Σύνολο

24

30

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1η

7ο Εξάμηνο                                                                                      

Α/Α

Μάθημα

Χαρακτη-ρισμός

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

1

Παιδαγωγικά

ΔΟΝΑ (Υ)

3

1

-

4

3

2

Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

7

3

Ασφάλεια και Διαχείριση Δικτύων

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

7

Ευρυζωνικά Δίκτυα

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

6

Κεραίες-Διάδοση και Τηλεοπτικά Δίκτυα

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

6

5

Βασικό μάθημα της 2ης ή 3ης Κατεύθυνσης

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

7

Σύνολο

24

30

 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2η

6ο Εξάμηνο                                     

Α/Α

Μάθημα

Χαρακτη-ρισμός

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

1

Διδακτική και Τεχνικές Παρουσίασης

ΔΟΝΑ (Υ)

3

1

-

4

3

2

Αυτόματος και Ευφυής Έλεγχος Συστημάτων

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

7

3

Προηγμένα Ψηφιακά Συστήματα

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

7

Συστήματα Συλλογής Πληροφοριών και Μετρήσεων

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

6

Βιομηχανική Πληροφορική

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

6

5

Βασικό μάθημα της 1ης ή 3ης Κατεύθυνσης

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

7

Σύνολο

24

30

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2η

7ο Εξάμηνο         

Α/Α

Μάθημα

Χαρακτη-ρισμός

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

1

Παιδαγωγικά

ΔΟΝΑ (Υ)

3

1

-

4

3

2

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

7

3

Προγρ/σμός Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

7

Εξελικτική Υπολογιστική

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

6

Συστήματα Πολυμέσων

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

6

5

Βασικό μάθημα της 1ης ή 3ης Κατεύθυνσης

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

7

Σύνολο

24

30

                                     

                                                                  

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3η

6ο Εξάμηνο         

Α/Α

Μάθημα

Χαρακτη-ρισμός

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

1

Διδακτική και Τεχνικές Παρουσίασης

ΔΟΝΑ (Υ)

3

1

-

4

3

2

Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

7

3

Μεθοδολογία Προγραμματισμού

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

7

Γραμμικός Προγ/σμός και Βελτιστοποίηση

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

6

Εξόρυξη Γνώσης

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

6

5

Βασικό μάθημα της 1ης ή 2ης Κατεύθυνσης

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

7

Σύνολο

24

30

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3η

7ο Εξάμηνο                                                                                      

Α/Α

Μάθημα

Χαρακτη-ρισμός

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

1

Παιδαγωγικά

ΔΟΝΑ (Υ)

3

1

-

4

3

2

Προγραμ/στικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

7

3

Τεχνολογία Λογισμικού

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

7

Μεταγλωττιστές

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

6

Προσομοίωση και Αναγνώριση Συστημάτων

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

6

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

6

5

Βασικό μάθημα της 1ης ή 2ης Κατεύθυνσης

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

7

Σύνολο

24

30

 

 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες