Αίτηση απαλλαγής μαθημάτων του νέου προγράμματος σπουδών

E-mail Εκτύπωση PDF
Διαδικασία Αίτησης για Απαλλαγή από την Υποχρέωση Επιτυχούς Παρακολούθησης Προβλεπόμενων Μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, λόγω Επιτυχούς Παρακολούθησης Μη Προβλεπόμενων Από το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Μαθημάτων

Πολλοί σπουδαστές του Τμήματός μας (4ου εξαμήνου και επάνω) πρόλαβαν για κάποια εξάμηνα το Παλιό Πρόγραμμα Σπουδών, και κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2005-2006 (2 εξάμηνα πριν) μετέβησαν πλέον στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, βάσει του οποίου συνέχισαν και συνεχίζουν τις σπουδές τους.

Κάποιοι από αυτούς τους σπουδαστές, όσο ήταν σε χαμηλά γενικά εξάμηνα και ακολουθούσαν ακόμα το Παλιό Πρόγραμμα Σπουδών (έως και το Εαρινό Εξάμηνο 2004-2005), δήλωσαν αλλά και πέρασαν μαθήματα μεγαλύτερων (για τότε) εξαμήνων, τα οποία όμως στην συνέχεια με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών «κατέβηκαν» σε χαμηλότερα εξάμηνα, με αποτέλεσμα να μην «τα βρουν ποτέ μπροστά τους». Τα μαθήματα βέβαια αυτά αντικαταστάθηκαν στα εξάμηνα που ανήκουν είτε με νέα (κυρίως) μαθήματα, είτε με μαθήματα που «ανέβηκαν» εξάμηνο (σπανίως).

Το αποτέλεσμα ήταν οι σπουδαστές αυτοί να έχουν περάσει επιπλέον «μελλοντικά» μαθήματα τα οποία δεν τα βρίσκουν ποτέ στο μέλλον στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών. Άρα, έχοντας περάσει αυτά τα επιπλέον μαθήματα, και όντας υποχρεωμένοι να περάσουν και τα υπόλοιπα προβλεπόμενα μαθήματα του Νέου Προγράμματος Σπουδών, θα φτάσουν στο τέλος να πρέπει να περάσουν πάνω από 40 μαθήματα για να πάρουν πτυχίο (π.χ. 41, 42 κ.λ.π.).

Παράδειγμα :

Σπουδαστής που η αλλαγή Προγράμματος Σπουδών τον βρήκε από το 3ο στο 4ο εξάμηνο :

 1. Είχε περάσει όλα (και τα 6 μαθήματα) του 1ου εξαμήνου όπως προέβλεπε το Παλιό Πρόγραμμα Σπουδών

 2. Είχε περάσει όλα (και τα 6 μαθήματα) του 2ου εξαμήνου όπως προέβλεπε το Παλιό Πρόγραμμα Σπουδών

 3. Είχε περάσει όλα (και τα 6 μαθήματα) του 3ου εξαμήνου όπως προέβλεπε το Παλιό Πρόγραμμα Σπουδών, και επιπλέον δήλωσε και πέρασε το μάθημα «Διοίκηση Επιχειρήσεων» που με το Παλιό Πρόγραμμα Σπουδών ήταν στο 5ο εξάμηνο.

 4. Όταν έφτασε στο 4ο εξάμηνο σπουδών ακολούθησε πλέον το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, σύμφωνα με το οποίο το μάθημα «Διοίκηση Επιχειρήσεων» μεταφέρθηκε στο 1ο εξάμηνο ! Επίσης το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών προέβλεπε ότι :

 5. Για το 4ο εξάμηνο πρέπει να δηλώσει και να περάσει 6 μαθήματα.

 6. Για το 5ο εξάμηνο πρέπει να δηλώσει και να περάσει 6 μαθήματα.

 7. Για το 6ο εξάμηνο πρέπει να δηλώσει και να περάσει 5 μαθήματα (4 υποχρεωτικά και ένα επιλογής).

 8. Για το 7ο εξάμηνο πρέπει να δηλώσει και να περάσει 5 μαθήματα (4 υποχρεωτικά και ένα επιλογής).

Σε αυτά τα μαθήματα από το 4ο εξάμηνο και μετά που προβλέπονται από το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών ΔΕΝ υπάρχει το μάθημα «Διοίκηση Επιχειρήσεων» καθώς μεταφέρθηκε στο 1ο εξάμηνο.

Το σύνολο των μαθημάτων που ΠΡΕΠΕΙ να περάσει ο σπουδαστής για να πάρει πτυχίο είναι 41 !

Το Συμβούλιο του Τμήματος, σε πρόσφατη συνεδρίασή του, αποφάσισε ότι αυτές οι περιπτώσεις πρέπει να ελεγχθούν από μία επιτροπή και αν είναι δυνατόν να απαλλαχθεί ο σπουδαστής από την υποχρέωση επιτυχούς παρακολούθησης κάποιου μαθήματος του Νέου Προγράμματος Σπουδών, που θα πρέπει όμως να είναι ίδιου εξαμήνου, σχετικού αντικειμένου και παρόμοιας δυναμικότητας με αυτό που ήδη έχει περάσει σαν επιπλέον μάθημα.

Οι σπουδαστές λοιπόν που εμπίπτουν σε τέτοιες περιπτώσεις μπορούν να καταθέσουν μία αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος, ώστε η περίπτωσή τους να ελεγχθεί από την επιτροπή. Στην αίτηση αυτή πρέπει να συμπεριλάβουν :

 1. Πλήρη ατομικά στοιχεία : Ονοματεπώνυμο, Όνομα πατρός, Α.Ε.Μ., Εξάμηνο εισαγωγής, τρέχον εξάμηνο, ημερομηνία αίτησης, ΤΟΜΕΑΣ (Κατεύθυνση) που ακολουθούν (π.χ. 1. Υπολογιστικών Τεχνικών …) εφόσον είναι σε εξάμηνο μεγαλύτερο το 5ου.

 2. Στοιχεία επικοινωνίας : διεύθυνση, τηλέφωνο (σταθερό και κινητό), e-mail, κ.λ.π.

 3. Επισήμανση για το ανάμεσα σε ποια εξάμηνα τους βρήκε η αλλαγή του προγράμματος σπουδών (π.χ. από το 4ο στο 5ο)

 4. Αναλυτική περιγραφή για κάθε επιπλέον μάθημα που έχουν περάσει και εμπίπτει στην κατηγορία που αναφέρθηκε παραπάνω, της ακριβούς περίπτωσής τους, δηλαδή : Για ποιο μάθημα πρόκειται, σε ποιο εξάμηνο ανήκε το μάθημα (1ο, 2ο,3ο κ.λ.π.), σε ποιο εξάμηνο το πέρασαν (1ο , 2ο κ.λπ.), σε ποιο ημερολογιακό εξάμηνο το πέρασαν (π.χ. 2003-2004 Εαρινό)

Η κάθε περίπτωση σπουδαστή και μαθήματος θα μελετηθεί ξεχωριστά από την επιτροπή και ο σπουδαστής θα ειδοποιηθεί ατομικά για την γνωμοδότηση της επιτροπής.


Σπυρίδων Α. Καζαρλής

Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Αναπληρωτής Καθηγητής


Attachments:
FileFile size
Download this file (AithshApallaghsMathimatwn.doc)Αίτηση Απαλλαγής Μαθημάτων12 Kb
 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες