Ακαδημαϊκό Χρονοδιάγραμμα

E-mail Εκτύπωση PDF
«ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017-2018»
 
1. Η Συνέλευση του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με την υπ́ αριθμό 206/22/01-06-2017 απόφασή της εγκρίνει το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο
2017-2018, ως εξής:
 
Χειμερινό Εξάμηνο 2017 – 2018
   Έναρξη μαθημάτων: 02.10.2017.
   Λήξη μαθημάτων: 12.01.2018
   Εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου: 22.01.2018έως 09.02.2018.
Εαρινό Εξάμηνο 2017 – 2018
   Έναρξη μαθημάτων: 19.02.2018.
   Λήξη μαθημάτων: 01.06.2018.
   Εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου: 11.06.2018 έως 28.06.2018.
 
Εξεταστική περίοδος χειμερινού και εαρινού εξαμήνου :  03.09.2018 έως21.09.2018.
 
2. Κατά τη διάρκεια του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις :
 
α) To χειμερινό εξάμηνο:
κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων και τηςΠρωτοχρονιάς, που αρχίζουν την 23η Δεκεμβρίου και λήγουν την 7η Ιανουαρίου και
κατά την 28η Οκτωβρίου, 17η Νοεμβρίου και 30ή Ιανουαρίου, οι οποίες αποτελούναργία για το Ίδρυμα.
β) To εαρινό εξάμηνο:
κατά τις διακοπές του Πάσχα, που αρχίζουν τη ΜεγάληΔευτέρα και λήγουν την Κυριακή του Θωμά και κατά τις αργίες της Καθαρής Δευτέρας, της 25ης Μαρτίου, της 1ης Μαΐου και του Αγίου Πνεύματος.
γ) Επίσης δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις:
     α) τα Σάββατα και τις Κυριακές,
     β) κατά τις διακοπές του καλοκαιριού, που αρχίζουν την 6η Ιουλίου και τελειώνουν την31η Αυγούστου και γ) κατά την 29η Ιουνίου τοπική εορτή της πόλης των Σερρών που εδρεύει το Τ.Ε. I. Κεντρικής Μακεδονίας (για τα Τμήματα με έδρα τις Σέρρες), την 16η Οκτωβρίου εορτή της πόλης της Κατερίνης (για το Τμήμα με έδρα την Κατερίνη) και την 21η Ιουνίου εορτή της πόλης του Κιλκίς (για το Τμήμα με έδρα το Κιλκίς).
 
3.  Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στις Γραμματείες των Σχολών και τωνΤμημάτων και να ανακοινωθεί στην ιστοσελίδες του Ιδρύματος και των Τμημάτων.
     

    Μόνιμες Ανακοινώσεις

    Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες