Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Θεωρία Ελέγχου και Προγραμματισμός Επιστημονικών Εφαρμογών», του Τομέα Υπολογιστικών Τεχνικών και Συστημάτων, τ

E-mail Εκτύπωση PDF

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Θεωρία Ελέγχου και Προγραμματισμός Επιστημονικών Εφαρμογών», του Τομέα Υπολογιστικών Τεχνικών και Συστημάτων, του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας».

 

Για την ανακοίνωση πάτησε εδώ.

 

Εύη Μαραντίδου

Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Σ.Τ.ΕΦ. /ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 

 Τηλ 341

 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες