Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης βαθμίδας Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία και Ασφάλεια Δικτύων Η/Υ» του Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

E-mail Εκτύπωση PDF

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης βαθμίδας Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία και Ασφάλεια Δικτύων Η/Υ» του Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

 

 

Για την πρόσκλησε πάτησε εδώ

 

Εύη Μαραντίδου

Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Σ.Τ.ΕΦ. /ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 

 Τηλ 341

 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες