ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΠΑΠΑΥΡΟΣ)

E-mail Εκτύπωση PDF

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σύμφωνα με την αριθμ. 144/16/19-04-2018 απόφαση της Συγκλήτου, οι φοιτητές που πρόκειται να ορκιστούν θα καταβάλουν το ποσό των δέκα

(10) ευρώ για έκδοση παπύρου στον αριθμό λογαριασμού τραπέζης Πειραιώς

5256091445860 με ΙΒΑΝ GR 19 0172 2560 0052 5609 1445 860.

 

Επισημαίνουμε πως θα πρέπει οι φοιτητές να συμπληρώνουν στηναιτιολογία κατάθεσης/μεταφοράς τον Αριθμό Μητρώου και το Ονοματεπώνυμό τους, ενώ στη συνέχεια θα προσκομίζουν στην Γραμματεία του Τμήματός τους, αντίγραφο του αποδεικτικού της κατάθεσης/μεταφοράς

που έχουν πραγματοποιήσει, έτσι ώστε να δικαιούνται την έκδοση του Πτυχίου τους σε Πάπυρο.

 

Για την πλήρη μορφή της ανακοίνωσης πάτησε εδώ.

 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες