Εκπαιδευτικός Σύμβουλος

E-mail Εκτύπωση PDF

Το Τμήμα με την αριθμ 400/16-02-2004  απόφαση της Γενικής Συνέλευσής του αποφάσισε την εφαρμογή της λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Συμβούλου με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Τον τρόπο μετάγγισης της γνώσης, την σημασία των θεωρητικών, των εργαστηριακών και των φροντιστηριακών μαθημάτων και τον τρόπο εξέτασης και αξιολόγησης.
  • Την επεξήγηση του προγράμματος σπουδών, του περιεχομένου των μαθημάτων, των κατευθύνσεων ειδίκευσης και των επαγγελματικών. Προοπτικών.
  • Την διευκρίνιση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σπουδαστή όπως αυτά ορίζονται στον οδηγό σπουδών και το κανονισμό λειτουργίας του ιδρύματος.
  • Την διευκρίνιση διαδικασιών που άπτονται των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος ώστε να διευκολύνεται η εξερεύνηση του.
  • Κάθε Ε.Σ. θα έχει την φροντίδα 15-20 σπουδαστών και θα συναντάται μαζί τους προκαθορισμένες ώρες της εβδομάδας.
  • Οι Ε.Σ. θα συγκροτήσουν σώμα που θα συνεδριάζει και θα αποφασίζει για κοινούς τρόπους λύσης στα συχνότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι  σπουδαστές.
  • Οι Ε. Σ. θα δέχονται τους Σπουδαστές σε προκαθορισμένη ώρα, η οποία θα αναγράφεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Ο Εκπαιδευτικός Σύμβουλος κάθε σπουδαστή ορίζεται και ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος μετά τις εγγραφές των νέων σπουδαστών.

 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες