Τεχνολογίες Διαδικτύου (Ε)

E-mail Εκτύπωση PDF

Τεχνολογίες Διαδικτύου (E) – Ημερομηνίες 2ης γραπτής αξιολόγησης

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστήριο Τεχνολογίες Διαδικτύου (υποχρεωτικής παρακολούθησης και παρατηρητές) ότι οι ημερομηνίες της δεύτερης γραπτής αξιολόγησης είναι οι παρακάτω:
2η Αξιολόγηση
- 10/01/2019 για τα τμήματα της Πέμπτης, και
- 14/01/2019 για τα τμήματα της Δευτέρας
Δ. Τσιπουρίδου
Α. Πολίτης

 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες