ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (Ε)

E-mail Εκτύπωση PDF

ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (Ε)

Την Πέμπτη 20/12/2018 και ώρες 14.00-18.00, θα διεξαχθεί η τελευταία εργαστηριακή (και επαναληπτική) άσκηση.

Η παρακολούθησή της είναι ελεύθερη για τους παρατηρητές.

Η 2η και τελική αξιολόγηση, θα διεξαχθεί την Πέμπτη 10/1/2019, σύμφωνα με το πρόγραμμα προσέλευσης της 1ης αξιολόγησης.

 

Ο Διδάσκων

Σ. Τσίτσος

 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες