ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Οι εξετάσεις των Μαθηματικών Ι (Ε3) (τμήμα του κ. Αναστασίου) θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 14/1, στην κανονική ώρα (15.00-17.00) και αίθουσα παραδόσεων του μαθήματος. Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα 8 πρώτα κεφάλαια των σημειώσεων, εκτός από την παραγραφο 7.2. Αν υπάρξουν παρατηρητές που θα υπερβαίνουν τον αριθμό των υπολογιστών, θα εξεταστούν σε άλλη αίθουσα, ή, αν δεν καταστεί αυτό εφικτό, στο χρονικό διάστημα 17.00-19.00.

Οι εξετάσεις της Προσομοίωσης και Αναγνώρισης Συστημάτων (Ε) θα διεξαχθούν την Πέμπτη 17/1, στην κανονική ώρα (14.00-16.00 και 16.00-18.00) και αίθουσα παραδόσεων του μαθήματος. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν με ανοιχτά βιβλία και σημειώσεις. Οι παρατηρητές θα εξεταστούν στο δεύτερο τμήμα  μόνο (16.00-18.00).  Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τη χρήση Simulink σε:

  1. 1.Διαφορικές εξισώσεις και συστήματά τους
  2. 2.Εξισώσεις διαφορών
  3. 3.Συναρτήσεις μεταφοράς
  4. 4.Συναρτήσεις και γραφικές παραστάσεις
  5. 5.Τροχιές στο χώρο φάσης
  6. 6.Διαμόρφωση ΑΜ σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα

Ο διδάσκων

Χρήστος Αναστασίου

 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες