Εξέταση εργαστηρίου Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας

E-mail Εκτύπωση PDF

Εξέταση εργαστηρίου Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας

 

Η εξέταση του εργαστηρίου Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας θα γίνει την Πέμπτη 17/1/2019 ως εξής:

1) Όσοι είχαν εγγραφεί στο τμήμα 16:00-18:00 θα εξεταστούν στις 16:00-16:30.

2) Όσοι είχαν εγγραφεί στο τμήμα 18:00-20:00 θα εξεταστούν στις 16:30-17:00.

3) Οι παρατηρητές θα εξεταστούν στις 17:00-17:30.

Η εξέταση θα γίνει στο MATLAB και οι φοιτητές θα καταγράφουν τις απαντήσεις τους (εντολές) στο φύλλο εξέτασης που θα τους μοιραστεί.Δεν επιτρέπεται η χρήση βοηθημάτων, έντυπων ή ηλεκτρονικών.

 

Η ύλη της εξέτασης είναι ότι διδάχθηκε κατά το τρέχον εξάμηνο στα πλαίσια του εργαστηρίου.

Σχετικές σημειώσειςυπάρχουν στον σύνδεσμο http://teachers.teicm.gr/nikolaid/dip_lab.pdf

 

Dr. Athanasios NikolaidisAssociate Professor

Department of Computer Engineering

Technological Educational Institute of Central Macedonia

Terma Magnesias Str., 62124 Serres

GREECETel.: 23210 49342Fax: 23210 49128

Web site:http://teachers.teicm.gr/nikolaid/

 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες