Αναπλήρωση διαλέξεων θεωρίας Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας, Συστημάτων Πολυμέσων και Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

E-mail Εκτύπωση PDF

Αναπλήρωση διαλέξεων θεωρίας Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας, Συστημάτων Πολυμέσων και Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

 

Οι διαλέξεις στις θεωρίες των μαθημάτων: 

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, Συστήματα Πολυμέσων και Λειτουργικά

Συστήματα ΙΙπου αναβλήθηκαν λόγω κακοκαιρίας θα διεξαχθούν στις 17 και 18 Ιανουαρίου τις

ίδιες ώρες.Ο διδάσκωνΑθ. Νικολαΐδης--

 

Dr. Athanasios NikolaidisAssociate

ProfessorDepartment of Computer Engineering

Technological Educational Institute of Central Macedonia

Terma Magnesias Str., 62124 SerresGREECETel.: 23210 49342

Fax: 23210 49128Web

site:http://teachers.teicm.gr/nikolaid/

 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες