«Σύγκληση Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. για τη συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή , με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση και Προγραμματισμός Υπολογιστικών Συστημάτων σε Χαμηλό Επ

E-mail Εκτύπωση PDF

«Σύγκληση Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.  για τη συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή , με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση και Προγραμματισμός Υπολογιστικών Συστημάτων σε  Χαμηλό Επίπεδο» (APP9191).

 

Η ανακοίνωση

 

η γραμματέας

Εύη Μαραντίδου

τηλ 341

 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες