Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

E-mail Εκτύπωση PDF

 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.

Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-2019

 

13/3/2019-18/3/2019

Υποβολή θεμάτων από το προσωπικό (μέλη ΔΕΠ και συνεργάτες) του Τομέα.

Η υποβολή θεμάτων θα πραγματοποιηθεί μέσα από την εφαρμογή ethesis.

20/3/2019

Έγκριση θεμάτων από τη ΓΣ Τομέα – δημοσιοποίηση των θεμάτων.

Η δημοσιοποίηση των θεμάτων θα πραγματοποιηθεί μέσα από την εφαρμογή ethesis.

21/3/2019-28/3/2019

Υποβολή αιτήσεων από τους φοιτητές για ανάληψη πτυχιακής (κάθε φοιτητής αιτείται στον επιβλέποντα του εκάστοτε θέματος, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των αιτήσεων).

Η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί μέσα από την εφαρμογή ethesis.

29/3/2019-31/3/2019

Αξιολόγηση αιτήσεων και επιλογή φοιτητών μέσω της εφαρμογής ethesis από προς επιβλέποντες.

Από 1/4/2019

Αποστολή επιλογών των επιβλεπόντων στους φοιτητές. Αποδοχή ανάθεσης θεμάτων από τους φοιτητές και επίσημη ανάληψη αυτών με την υπογραφή του σχετικού εντύπου.

Οι φοιτητές θα ενημερώνονται από την εφαρμογή ethesis για την διαδικασία επιλογής ή όχι από τους επιβλέποντες.

Από 15/4/2019

Δεύτερη φάση αναθέσεων

 

Το link της εφαρμογής ethesis βρίσκεται στη αρχική ιστοσελίδα του ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (http://informatics.teicm.gr/msc_informatics/)

Παρακαλούνται οι φοιτητές να ενημερώσουν την εφαρμογή με τα ορθά στοιχεία επικοινωνίας τους.

Ο Διευθυντής του Τομέα Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων

 

Δημήτριος Βαρσάμης

Αναπληρωτής Καθηγητής

 

 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες