Προηγμένα Δίκτυα Η/Υ (Εργαστήριο)

E-mail Εκτύπωση PDF

Προηγμένα Δίκτυα Η/Υ (Εργαστήριο)

 

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος Προηγμένα Δίκτυα Η/Υ, ότι η επιτυχής παρακολούθηση του εργαστηρίου θα προκύψει από δύο αξιολογήσεις. Η πρώτη αξιολόγηση έχει βαρύτητα 40% του τελικού βαθμού και η δεύτερη 60%.

 

Οι ημερομηνίες των αξιολογήσεων είναι:

 

1η Αξιολόγηση

9/4/2019

 

2η Αξιολόγηση

30/5/2019

 

Σημειώνεται ότι οι παρατηρητές θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα για την ένταξη τους σε κάποιο από τα τμήματα.

 

Α. Χ. Πολίτης

 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες