Βαθμολογίες Εργαστηρίου Αναλογικά Κυκλώματα (Παρασκευή 10:00-12:00)

E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00-12:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

 

ΑΕΜ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ

3902

8,5

4391

8,5

4480

7

4389

9,5

4216

9

4491

9

4388

8

4434

9

4522

8

4191

8,5

4498

8

4482

9,5

4565

8

4553

9

4084

9,5

4396

9

4525

8,5

4422

8,5

3604

10

3523

8

4074

8,5

2770

9,5

4088

8,5

4076

9,5

4117

9,2

 

 

 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες