ΤΗΛΕΠ/ΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

E-mail Εκτύπωση PDF

Ανακοινώνεται ότι η 2η αξιολόγηση του μαθήματος "ΤΗΛΕΠ/ΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)", θα διεξαχθεί την Τρίτη 4/6/2019, ώρα 14.00.

 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες