ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

E-mail Εκτύπωση PDF
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 
Καλούνται οι φοιτητές που παρακολούθησαν το Εργαστήριο του μαθήματος Προηγμένα Ψηφιακά Συστήματα (6ο εξάμηνο) να ενημερωθούν για τη βαθμολογία τους και να επικοινωνήσουν άμεσα με τον διδάσκοντα αν διαπιστώσουν κάποιο πρόβλημα ή ανακολουθία.
 
 
Ο διδάσκων 
Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής
 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες