Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

E-mail Εκτύπωση PDF

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

 

https://www.rc.ihu.edu.gr/?cat=31  (Επιτροπή ερευνών) 

   και

https://www.ihu.gr/calls/

 

Η προθεσμία κατάθεσης υποψηφιοτήτων λήγει στις 2 Σεπτεμβρίου 2019. 

Κατόπιν θα σας σταλούν οι φάκελλοι των υποψηφίων του τμήματος σας, για την αξιολόγησή τους

 

Γιαννούλα Φλώρου

Καθηγήτρια τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας

 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες