Οπτικός Προγραμματισμός Εργαστήριο 24/10/2019

E-mail Εκτύπωση PDF

Οπτικός Προγραμματισμός Εργαστήριο 24/10/2019


Τα εργαστήρια Οπτικός Προγραμματισμός της Πέμπτης 24/10/2019 αναβάλλονται λόγω εκτάκτους κολλήματος του διδάσκοντος.

Αναπλήρωση μπορεί να γίνει στα πρωινά τμήματα της Παρασκευής καθώς και σε ημερομηνία που θα οριστεί με ανακοίνωση στο εργαστήριο.


Ευχαριστώ

Δρ. Θόδωρος Λάντζος

 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες