Διοικητική Οργάνωση

E-mail Εκτύπωση PDF

Η Διοίκηση του Τμήματος ασκείται από τη Γενική Συνέλευση και τον Πρόεδρο του Τμήματος.

 

Πρόεδρος : Κωνσταντίνος Χειλάς, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Ιωάννης Καλόμοιρος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Γενική Συνέλευση :

Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, έναν (1) εκπρόσωπο των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και δύο (2) εκπροσώπους των φοιτητών (έναν προπτυχιακό και ενα μεταπτυχιακό φοιτητή). Τη Συνέλευση διευθύνει ο Πρόεδρος του Τμήματος και πρακτικά κρατούνται από την Γραμματέα του Τμήματος.

 

Γραμματέας : Μαραντίδου Ευλαμπία, Δοικητικός Υπάλληλος

 

     

     

    Μόνιμες Ανακοινώσεις

    Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες