Εισαγωγή στην Πληροφορική

E-mail Εκτύπωση PDF

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας:   2 θεωρία + 2 εργαστήριο

Tυπικό εξάμηνο διδασκαλίας:         Α

Διδασκαλία: Η διδασκαλία του μαθήματος έχει τη μορφή 13 διαλέξεων και ισάριθμων εργαστηριακών ασκήσεων.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα:

Διδακτικές μονάδες: 4

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος:

 

Το μάθημα αποσκοπεί στο να παράσχει στο φοιτητή τις βασικές γνώσεις στις έννοιες και μεθόδους της επιστήμης της Πληροφορικής. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στη γενική περιγραφή του υλικού/λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των τεχνολογιών διαδικτύου καθώς και των μεθόδων προσομοίωσης και τεχνητής νοημοσύνης. Ο στόχος είναι η κατανόηση των αρχών στις οποίες βασίζεται η ανάπτυξη  των σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων επεξεργασίας και μετάδοσης της πληροφορίας και η ανάδειξη της συμβολής των εφαρμογών Πληροφορικής στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων.

Περίγραμμα μαθήματος:

 

Εισαγωγή, τομείς της Πληροφορικής, αυτονομία της Πληροφορικής, η Πληροφορική στην εκπαίδευση.

Ιστορική εξέλιξη των υπολογιστών.

Αναπαράσταση φυσικών, ακεραίων, αριθμών με υποδιαστολή και χαρακτήρων στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης. Μετατροπή αριθμών από το δυαδικό στο δεκαδικό/οχταδικό/δεκαεξαδικό σύστημα αρίθμησης. Μετατροπή από δεκαδικό/οχταδικό/δεκαεξαδικό στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης.

Πρόσθεση/αφαίρεση/πολλαπλασιασμός φυσικών στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης. Αξιοπιστία δυαδικής αναπαράστασης. Λογική Boole, πύλες και λογικά κυκλώματα.

Αρχιτεκτονική Von Neumann, Κύρια/Κρυφή μνήμη, διδιάστατη οργάνωση μνήμης.

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας. Αριθμητική Λογική Μονάδα. Μονάδα Ελέγχου.  Εντολές  γλώσσας μηχανής.

Θεωρία σχεδιάσης αλγορίθμων. Ψευδοκώδικας και διάγραμμα ροής. Κατηγοριοποίηση γλωσσών προγραμματισμού. Στάδια μεταγλώτισσης προγραμμάτων.

Λειτουργικά Συστήματα (ΛΣ). |Πολυπρογραμματισμός. Καταμερισμός χρόνου. Κατηγοριοποίηση ΛΣ.

Ορισμός προσομοίωσης. Συστήματα και μοντέλα προσομοίωσης. Κατηγορίες μοντέλων προσομοίωσης. Πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα. Πεδία και παραδείγματα εφαρμογής προσομοίωσης.

Δίκτυα και διαδίκτυο. Διαμόρφωση/αποδιαμόρφωση. Τοπολογία και πρωτόκολλα επικοινωνίας. Δρομολόγηση. Τοπικά Δίκτυα. Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Υπηρεσίες δικτύων.

Ορισμοί Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ).  Δοκιμασία Turing. Διαφορές ανθρώπινης νοημοσύνσης και ΤΝ. Απόψεις για την ΤΝ. Τα όρια της ΤΝ.

Βιολογικά Νευρωνικά δίκτυα. Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ΤΝΔ). Μάθηση και ανάκληση στα ΤΝΔ. Βασικά χαρακτηριστικά ΤΝΔ. Παραδείγματα εφαρμογής ΤΝΔ σε πραγματικά προβλήματα.

Παραβίαση προσωπικού απορρήτου. Hackers και Crackers. Απάτες και διαδίκτυο.

 

 

Βασική Βιβλιογραφία:

 

  1. Μ. Σφακιανάκης, Εισαγωγή στην πληροφορική σκέψη, Κλειδάριθμος, 2000.
  2. Γ. Γιαγλής, Αρχές λειτουργίας και προγραμματισμού Η/Υ, ΔΙΣΙΓΜΑ, 2011.

 

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

 

  1. P. Rechenberg, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Κλειδάριθμος, 1999.
  2. J. C. Brookshear, Η επιστήμη των υπολογιστών: Μια ολοκληρωμένη παρουσίαση, Επιμέλεια: Κ. Κουρκουμπέτης, Κλειδάριθμος, 2009.
  3. L. Coldschlager and A. Lister, Εισαγωγή στην Σύγχρονη Επιστήμη των Υπολογιστών, Δίαυλος, 1996.
 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες