Κανονισμός σπουδών

E-mail Εκτύπωση PDF

Αντικείμενο Σπουδών.

Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών καλύπτει την γνωστική περιοχή της επιστήμης και των Εφαρμογών της Πληροφορικής, της Οργάνωσης και Διαχείρισης Δικτύων Πληροφοριακών Συστημάτων και των Επικοινωνιών.

Διάρκεια Σπουδών

Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι οκτώ (8) εξάμηνα.

Δομή Σπουδών.

Οι σπουδές στα επτά πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, εκπόνηση ατομικών και ομαδικών εργασιών.

Ειδικότερα τα πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν μαθήματα Γενικής Υποδομής, όπως Μαθηματικά, Φυσική, Ηλεκτρονικά, Εισαγωγή στην Πληροφορική κ.λ.π. και Ειδικής Υποδομής, όπως Λειτουργικά Συστήματα, Δομές και Βάσεις Δεδομένων, Τηλεπικοινωνίες, Δίκτυα Η/Υ, Εργαλεία Σχεδίασης Λογισμικού, Πολυμέσα κ.λ.π.

Στα τελευταία εξάμηνα διδάσκονται Μαθήματα Ειδικότητας, όπως Δομημένος και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός, Ενσύρματη και Ασύρματη Τηλεπικοινωνία, Υπηρεσίες Δικτύων κ.λ.π.

Το τελευταίο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην πρακτική άσκηση στο επάγγελμα και στην εκπόνηση πτυχιακής εργασίας σε θέματα της ειδικότητας που έχουν σχέση με τη βελτίωση και εξέλιξη της τεχνολογίας.

Πτυχιούχος Τμήματος.

Mε την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών αποκτούν τις απαραίτητες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να απασχοληθούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματός τους, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων, oργανισμών και υπηρεσιών.

Ειδικότερα ο πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών απασχολέιται ως:

  1. Προγραμματιστής (Software Engineer), τόσο σε υπηρεσίες Μηχανογράφησης του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, όσο και σε εμπορικές επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης λογισμικού διάφορων τύπων και εφαρμογών.
  2. Σχεδιαστής, Αναλυτής και Μηχανικός Υπολογιστικών Συστημάτων (Computer Systems Engineer).
  3. Σχεδιαστής, Αναλυτής και Διαχειριστής Δικτύων Πληροφοριακών Συστημάτων και Τηλεπικοινωνιών (Network and Telecommunications Engineer / Administrator).
  4. Σχεδιαστής, Προγραμματιστής, Εγκαταστάτης και Συντηρητής Βάσεων Δεδομένων (Database Administrator)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά τα Επαγγελματικά Δικαιώματα καντε κλικ εδώ. 


 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες