Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήματος

E-mail Εκτύπωση PDF

            

Καθορισμός μαθημάτων προς εξέταση για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις στο Τμήμα  Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., σύμφωνα με την αριθμ. πρακτικού 8/06-04-2016 (θέμα 3ο) απόφασή της, και λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄.αριθμ. Φ1/192329/Β3/16-12-2013/ΦΕΚ 3185, Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία Κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», αποφάσισε τον ορισμό των κάτωθι μαθημάτων προς εξέταση, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017:

1. Λογισμός Ι-Γραμμική Άλγεβρα

2. Εισαγωγή στην Πληροφορική  

3. Ηλεκτρικά κυκλώματα

και στην ύλη που προβλέπεται από το περιεχόμενο κάθε μαθήματος σύμφωνα με το τρέχον πρόγραμμα σπουδών. http://informatics.teicm.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=24&Itemid=127

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.

2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

(Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.)

3. Αναλυτική βαθμολογία.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής θα γίνουν γνωστές με νέα ανακοίνωση.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

ΑΙΤΗΣΗ:http://www.teicm.gr/userfiles/files/informatics/aitisi_katatktiries_informatics_2015-16.pdf

Θέματα των μαθημάτων των κατατακτήριων εξετάσεων παρελθόντων ετών μπορείτε να κατεβάσετε εδώ


 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες