Παρουσιάσεις Ολοκληρωμένων Πτυχιακών
Θέμα Σπουδαστής Επιβλέπων Καθηγητής
Πάρης Γιάντσιος Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης
 Θεοδωρίδης Γεώργιος Πάρις Μαστοροκώστας 
Εξόρυξη στοιχείων σχετικών με την αγορά εργασίας πληροφορικής Μπαρζόκας Βασίλειος Πεταλίδης Νικόλαος
Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για το αντικείμενο των αλγορίθμων σε δομές δεδομένων Κουρμούσης Κων/νος,
Πασχαλίδης Παύλος
Μαστοροκώστας Πάρις,
Ευάγγελος Ούτσιος
Σχεδίαση τρισδιάστατου τοπίου με τη
μηχανή γραφικών Microsoft XNA
Γεωργουδάκης Ιωάννης Γιαννούση Ηλιάνα
Σχεδίαση πληροφοριακού συστήματος πολεοδομικών υπηρεσιών Τσιακάλου Καλούδα Γιαννούση Ηλιάνα
 Δημιουργία συστήματος διαχείρησης ιδρύματος για άτομα με ειδικές ανάγκες  Τσιαουσίδης Δημήτριος  Βακαλούδης Αλέξ
 Ανάπτυξη διαδικτυακού καταστήματος φωτογραφικών ειδών με δυνατότητα online εκτύπωσης  Ζωγράφου Αγγελική  Δρ. Μαστοροκώστας Πάρις
 Εφαρμογή Net Cafe Online  Γεωργιάδης Γεώργιος  Δρ. Λαντζος Θεόδ
 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες