Δίκτυα Υπολογιστών Ι

E-mail Εκτύπωση PDF

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας:    3 θεωρία + 2 εργαστήριο

Tυπικό εξάμηνο διδασκαλίας:         Δ΄

Διδασκαλία: Η διδασκαλία του μαθήματος έχει τη μορφή 15 διαλέξεων και ισάριθμων εργαστηριακών ασκήσεων, στο πλαίσιο των οποίων υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης εργασιών.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα:  

Διδακτικές μονάδες: 6

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος:

Το μάθημα αποτελεί μια πρώτη επαφή των σπουδαστών με την τεχνολογία των δικτύων δεδομένων. Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος οι σπουδαστές θα πρέπει:

 • Να γνωρίζουν και να μπορούν να εφαρμόσουν τις αρχές δομημένης καλωδίωσης.
 • Να γνωρίζουν τη χρησιμότητα του προτύπου OSI/ISO για την εποπτεία της λειτουργίας των διαφόρων πρωτοκόλλων.
 • Να γνωρίζουν τη λειτουργία τεχνολογιών δικτύου όπως τα δίκτυα τύπου Ethernet.
 • Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές λειτουργίας του διαδικτύου.
 • Να μπορούν να εφαρμόσουν τις παραπάνω γνώσεις σε ένα πραγματικό περιβάλλον δικτύου.

Περίγραμμα μαθήματος:

 • Μέσα μετάδοσης (καλώδια χαλκού, οπτικές ίνες)
 • Αρχές δομημένης καλωδίωσης. Μελέτη περιπτώσεων δομημένης καλωδίωσης.
 • Τοπολογίες δικτύων, τεχνικές μετάδοσης και τεχνικές μεταγωγής..
 • Ταχύτητα και χωρητικότητα καναλιού.
 • Αναγνώριση και διόρθωση σφαλμάτων.
 • Ψηφιακή μετάδοση ψηφιακών σημάτων. Κώδικες γραμμής.
 • Διαστρωματωμένα πρωτόκολλα. Το πρότυπο OSI/ISO.
 • Τοπικά δίκτυα και τεχνικές πρόσβασης στο μέσο. CSMA/CD.
 • Ethernet, TokenRing, FDDI.
 • Κατασκευή και εγκατάσταση τοπικών δικτύων.
 • Ασύρματα δίκτυα.
 • Συσκευές διασύνδεσης.
 • Δίκτυα IP.
 • Διευθυνσιοδότηση σε δίκτυα IP.
 • Διευθύνσεις, μάσκα δικτύου
 • Υποδικτύωση. Παραδείγματα
 • Υπερδικτύωση. Παραδείγματα.
 • Έλεγχος λειτουργίας και αποσφαλμάτωση δικτύων δεδομένων.
 • Εφαρμογές. Telnet, FTP, DNS, e-mail, WWW.
 • Κατασκευή ιστοσελίδων.

Βασική Βιβλιογραφία:

Άρης Αλεξόπουλος, Γ. Λαγογιάννης, Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα Υπολογιστών, 6η έκδοση, 2003.

Κ. Σ. Χειλάς. Δίκτυα Η/Υ Ι - Σημειώσεις εργαστηριακών ασκήσεων. Σέρρες, 2003.

Andrew Tannenbaum. Computer Networks, 4th edition, Prentice-Hall, 2002.

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

William Stallings. Data and Computer Communications, 7th edition, Pearson Education Int., 2003.

Douglas Comer, Δίκτυα & Διαδίκτυα Υπολογιστών, Κλειδάριθμος. 2003.

 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες