Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών & Μετάδοσης

E-mail Εκτύπωση PDF

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας:    2 θεωρία + 1 ασκήσεις πράξεις + 2 εργαστήριο

Tυπικό εξάμηνο διδασκαλίας:         Ε

Διδασκαλία: Η διδασκαλία του μαθήματος έχει τη μορφή 15 διαλέξεων και ισάριθμων εργαστηριακών ασκήσεων, στο πλαίσιο των οποίων υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης εργασιών.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Δίκτυα Η/Υ Ι 

Διδακτικές μονάδες: 6

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος:

Το μάθημα έχει σκοπό να εισαγάγει τους σπουδαστές στα βασικά χαρακτηριστικά και στη λειτουργία των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών δικτύων. H έμφαση δίνεται στο τηλεφωνικό δίκτυο και στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών, όπως ISDN και ATM.

Περίγραμμα μαθήματος:

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών με οπτικές ίνες, σύστημα μετάδοσης με οπτικές ίνες,
πλεονεκτήματα των επικοινωνιών με οπτικές ίνες, θεωρία διάδοσης οπτικών ακτίνων,
ρυθμοί διάδοσης σε μία οπτική ίνα, ίνες βηματικού δείκτη (step index fibres),
ίνες διαβαθμισμένου δείκτη (graded index fibres), ίνες απλού ρυθμού (single mode fibres),
χαρακτηριστικά μετάδοσης των οπτικών ινών.

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών με οπτικές ίνες, σύστημα μετάδοσης με οπτικές ίνες,
πλεονεκτήματα των επικοινωνιών με οπτικές ίνες, θεωρία διάδοσης οπτικών
ακτίνων, ρυθμοί διάδοσης σε μία οπτική ίνα, ίνες βηματικού δείκτη (step index fibres),
ίνες διαβαθμισμένου δείκτη (graded index fibres), ίνες απλού ρυθμού (single mode fibres),
χαρακτηριστικά μετάδοσης των οπτικών ινών.

  •   

Τεχνικές δικτύων, δίκτυα πολλαπλής πρόσβασης στο κανάλι διάδοσης, γεωγραφική διαίρεση των δικτύων.

  •  

Η τηλεφωνική συσκευή, περιγραφή υποσυστημάτων της συσκευής, λειτουργία της τηλεφωνικής συσκευής, τηλεφωνική συσκευή με πληκτρολόγιο.

Τηλεφωνικά κέντρα, κατηγορίες αυτομάτων κέντρων, βασικές λειτουργίες αυτομάτων κέντρων, ηλεκτρονικά τηλεφωνικά κέντρα, ιδιωτικά τηλεφωνικά κέντρα, αστικό τηλεφωνικό δίκτυο, υπεραστικά κέντρα και δίκτυα.

Διακίνηση τηλεφωνικών κλήσεων, θεωρία, τεχνικές, βασικά μεγέθη και ιδιότητες της τηλεπικοινωνιακής κίνησης, βασικές διαδικασίες τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, διάκριση μοντέλων τηλεπικοινωνιακής κίνησης, μαρκοβιανά συστήματα απωλειών, μαρκοβιανά συστήματα αναμονής.

Σηματοδοσία τηλεπικοινωνιακού δικτύου, σηματοδοσία συνδρομητή/τηλεφωνικού κέντρου, σηματοδοσία στην αστική τηλεφωνία, σηματοδοσία στην υπεραστική τηλεφωνία, σηματοδοσία κοινού καναλιού.

Ψηφιακό δίκτυο ολοκληρωμένων υπηρεσιών (ISDN), τύποι πρόσβασης στο δίκτυο ISDN, διατάξεις και σημεία αναφοράς στο ISDN, χαρακτηριστικές λειτουργίες των συνδέσεων με το ΙSDN, υπηρεσίες του ISDN.

To δίκτυο του ΑΤΜ, πρωτόκολλα ΑΤΜ, λειτουργίες του στρώματος ΑΤΜ, φυσικό στρώμα, δίκτυο μεταφοράς ΑΤΜ, συνδέσεις ΑΤΜ, συνδέσεις τερματικών σε δίκτυο ΑΤΜ, στρώμα ΑΑL, ιδεατό κύκλωμα μονοπάτι και οι ωφέλειές τους στα ΑΤΜ δίκτυα, διαφορές μεταξύ STM και ΑΤΜ κυκλοφορίας, έλεγχος συνωστισμού, πιθανοί πελάτες του δικτύου ΑΤΜ, υπηρεσίες του δικτύου ΑΤΜ, απαιτήσεις, χαρακτηριστικά, μελλοντικές τάσεις των ΑΤΜ δικτύων.

  Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών με οπτικές ίνες, σύστημα μετάδοσης με οπτικές ίνες,
πλεονεκτήματα των επικοινωνιών με οπτικές ίνες, θεωρία διάδοσης οπτικών
ακτίνων, ρυθμοί διάδοσης σε μία οπτική ίνα, ίνες βηματικού δείκτη (step index fibres),
ίνες διαβαθμισμένου δείκτη (graded index fibres), ίνες απλού ρυθμού (single mode fibres),
χαρακτηριστικά μετάδοσης των οπτικών ινών.

 

 

Βασική Βιβλιογραφία:

  1. Σ. Τσίτσος, “Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών, Διδακτικές Σημειώσεις,, Α.Τ.Ε.Ι. Σερρών, 2002.
  2. Ε.Χ. Μπίλλης, “Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα”, Τόμοι Ι & ΙΙ, Εκδόσεις Συμμετρία, 2003

 

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

1.   Ν.Κ. Βούλγαρης, “Εισαγωγή στην ανάλυση και σχεδιασμό Τηλεπικοινωνιακών

Συστημάτων”, Tόμος Ι, Εκδόσεις Αϊβαζή – Ζουμπούλη, 1988.

2.   Β. Σκουλάτος, “Σύγχρονα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα”, Τόμοι Α’ και Γ’, Ο.Τ.Ε. Α.Ε., 2000.

  1. Μ. Λογοθέτης, “Θεωρία Τηλεπικοινωνιακής Κινήσεως και Εφαρμογές”, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2001.

 

 

 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες