Διδακτική

E-mail Εκτύπωση PDF

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας:    3 θεωρία

Tυπικό εξάμηνο διδασκαλίας:         ΣΤ΄

Διδασκαλία: Η διδασκαλία του μαθήματος έχει τη μορφή 15 διαλέξεων στο πλαίσιο των οποίων υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης εργασιών.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα:  

Διδακτικές μονάδες: 3

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος:

Η ζωή του ανθρώπου έχει το προνόμιο της πνευματικής ανάπτυξης που εξελίσσεται ιδιαίτερα στην εποχή μας με τις μεγάλες τεχνικές και επιστημονικές προόδους που επηρεάζουν και καθορίζεται όλες σχεδόν τις εκδηλώσεις της σύγχρονης ζωής. Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση βασικών αρχών, σύγχρονων μεθόδων και μέσων διδασκαλίας κατά τρόπο θεωρητικό και πρακτικό, ώστε να είναι δυνατή η βέλτιστη μετάδοση της ραγδαίας παραγόμενης γνώσης.

 

Περίγραμμα μαθήματος:

 

 • Έννοιες και αρχές της διδακτικής
 • Σκοπός και ψυχολογική θεμελίωση της διδασκαλίας
 • Σύγχρονες μέθοδοι της διδασκαλίας
 • Διδακτική μέθοδος
 • Διάρθρωση της διδασκαλίας
 • Σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας
 • Επιλογή, οργάνωση και διάταξη της διδακτικής ύλης
 • Μέθοδοι αξιολόγησης και μέτρησης της προόδου των μαθητών

 

 

Βασική Βιβλιογραφία:

 • Στοιχεία Διδακτικής και παιδαγωγικής.  Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο

(Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 15148).

Σάλτας, Β. 

 

 • ‘Σύγχρονη Γενική Διδακτική’

Δρ. Στέργιος Δερβίσης

 

 • ‘Εισαγωγή στη Γενική Διδακτική’

Νικολάου Ι. Γιαννούλη

 

 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες