Παιδαγωγικά (ΔΟΝΑ ΙΙ)

E-mail Εκτύπωση PDF

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας:    3 θεωρία

Tυπικό εξάμηνο διδασκαλίας:         Ζ΄

Διδασκαλία: Η διδασκαλία του μαθήματος έχει τη μορφή 15 διαλέξεων στο πλαίσιο των οποίων υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης εργασιών.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα:  

Διδακτικές μονάδες: 3

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος:

Το μάθημα αποσκοπεί στην παρουσίαση των σύγχρονων αντιλήψεων της παιδαγωγικής ως επιστήμης. Αντικείμενο είναι η αγωγή και η μόρφωση του αναπτυσσόμενου ατόμου και η συνολική και ισομερής ψυχοσωματική ανάπτυξη του οργανισμού του, με σκοπό την καλλιέργεια των διανοητικών ικανοτήτων και την διάπλαση του χαρακτήρα του ως μονάδος και ως μέλους της κοινωνίας. Παρουσιάζονται οι σύγχρονες θέσεις σχετικά με τις έμφυτες καταβολές του ατόμου και την εξέλιξη των νοητικών ικανοτήτων της μνήμης, της προσοχής της παρατηρητικότητας, της δημιουργικότητας της κρίσης κ.α. 

Περίγραμμα μαθήματος:

  • Έννοια και αντικείμενο της παιδαγωγικής. Η παιδαγωγική ως επιστήμη
  • Μέθοδοι της παιδαγωγικής, αγωγή, μόρφωση, παιδεία, μαθητής και παιδαγωγός.
  • Κληρονομικότητα και περιβάλλον.
  • Παράγοντες αγωγής. Οικογένεια, σχολείο, κοινωνία, κράτος, επάγγελμα.
  • Μέσα αγωγής. Παράδειγμα, διδασκαλεία, συνήθειες, εργασία.
  • Προληπτικά παιδονομικά μέσα και πειθαρχεία.

Βασική Βιβλιογραφία:

  • ‘Γενική Παιδαγωγική’

Ιωάννου Ν. Χαραλαμπόπουλου

Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδημία

  • ‘Ψυχοπαιδαγωγική’

Χρ. Π. Φράγκου

Εκδόσεις Παπαζήση

 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες