Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Σερρών
Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις χρήσιμες ιστοσελίδες που αφορούν υπηρεσίες που παρέχονται μεσω του ΤΕΙ Σερρών και του τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Προβολή # 
1   Link   Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Σερρών
Ο δικτυακός τόπος της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών
2   Link   Hλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Εδώ μπορείτε να συνδεθείτε στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχει δωρεάν το ΤΕΙ σε όλα τα μέλη της σπουδαστικής του κοινότητας
3   Link   Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου
4   Link   Ηλεκτρονικη Γραμματεία (e-Gram)
5   Link   Πλατφόρνμα Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-Learning)
6   Link   Εκπαιδευτικο Υλικό Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών
7   Link   Γραφείο Διασύνδεσης

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες