ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΤΗΛΕΠ/ΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Ε)"

Τρίτη, 14 Μάιος 2019 06:07
Εκτύπωση

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΤΗΛΕΠ/ΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Ε)"

 

ΑΕΜ ΒΑΘΜΟΣ
3590 2,4
3982 8
4053 2,5
4054 4
4067 3
4077 10
4089 6
4260 4,5
4343 5
4372 4