Εξετάσεις Εργαστήριο Δικτύων (Τμήμα Δευτέρας)

Δευτέρα, 20 Μάιος 2019 15:20
Εκτύπωση

Εξετάσεις Εργαστήριο Δικτύων (Τμήμα Δευτέρας)

Οι εξετάσεις τελικής αξιολόγησης για το Τμήμα του Εργαστηρίου Δικτύων Η/Υ (Δευτέρα 10-12, Διδάσκων: Κ. Χειλάς) θα γίνουν τη Δευτέρα 27/5/2019, κατά την ώρα διεξαγωγής του εργαστηρίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που εκείνη την ημέρα δεν γίνουν μαθήματα (λόγω των εκλογών και μόνο μετά από κεντρική ανακοίνωση από το Ίδρυμα) η εξέταση θα μεταφερθεί την Τετάρτη 29/5/2019 στις 12:00.

Ο Διδάσκων