ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΑΪΟΣ 2019 «ΤΗΛΕΠ/ΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Θ)»

Τετάρτη, 22 Μάιος 2019 11:05
Εκτύπωση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΑΪΟΣ 2019

«ΤΗΛΕΠ/ΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Θ)»

 

 

ΑΕΜ

Βαθμός

3511

9,7

3875

10

3982

8,5

4053

3,5

4054

6,2

4067

10

4103

9,0