Μετάθεση ημερομηνίας για την Τελική Εξέταση του μαθήματος Αρχιτεκτονική Η/Υ – Εργαστήριο

Παρασκευή, 24 Μάιος 2019 06:24
Εκτύπωση

Μετάθεση ημερομηνίας για την Τελική Εξέταση του μαθήματος Αρχιτεκτονική Η/Υ

Εργαστήριο, για το Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019, για τα Τμήματα Ε1, Ε2, Ε3 και Ε4.

 

(Η μετάθεση ημερομηνίας αφορά μόνο τα Τμήματα της Δευτέρας, δηλαδή τα Ε1, Ε2, Ε3 και Ε4)

Λόγω της ανακοίνωσης που έβγαλε η διοίκηση του ιδρύματος για αναβολή των μαθημάτων την Δευτέρα 27 Μαίου 2019, λόγω των εκλογών, η τελική εξέταση του μαθήματος Αρχιτεκτονική Η/Υ – Εργαστήριο, για τα τμήματα Ε1 (Δευτέρα 08:00-10:00), Ε2 (Δευτέρα 10:00-12:00), Ε3 (Δευτέρα 12:00-14:00) και Ε4 (Δευτέρα 14:00-16:00), που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 27 Μαίου 2019, θα ΜΕΤΑΤΕΘΕΙ και θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, τις ίδιες ώρες (δηλαδή Ε1=8-10, Ε2=10-12, Ε3=12-14, Ε4=14-16). Η μετάθεση αφορά όλους τους φοιτητές που έχουν ανατεθεί σε αυτά τα τμήματα (Ε1, Ε2, Ε3 και Ε4) δηλαδή τόσο τους φοιτητές 4ου εξαμήνου, που ήταν εγγεγραμμένοι σε αυτά τα τμήματα, όσο και τους παρατηρητές/παλιούς που έχουν ανατεθεί να εξεταστούν σε αυτά τα τμήματα (βλέπε προηγούμενη ανακοίνωση).

Τα τμήματα Ε5 (Τετάρτη 14:00-16:00), Ε6 (Πέμπτη 16:00-18:00) και Ε7 (Πέμπτη 18:00-20:00) ΔΕΝ θα επηρεαστούν και η εξέταση για αυτά θα πραγματοποιηθεί στις  προκαθορισμένες ημερομηνίες, δηλαδή Τετάρτη 29 Μαίου 2019 και Πέμπτη 30 Μαίου 2019.