Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Πέμπτη, 08 Αύγουστος 2019 07:28
Εκτύπωση

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

 

https://www.rc.ihu.edu.gr/?cat=31  (Επιτροπή ερευνών) 

   και

https://www.ihu.gr/calls/

 

Η προθεσμία κατάθεσης υποψηφιοτήτων λήγει στις 2 Σεπτεμβρίου 2019. 

Κατόπιν θα σας σταλούν οι φάκελλοι των υποψηφίων του τμήματος σας, για την αξιολόγησή τους

 

Γιαννούλα Φλώρου

Καθηγήτρια τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας