Πρακτική Άσκηση

Εκτύπωση

Στο παγκόσμιο εκπαιδευτικό σύστημα, όταν πρόκειται για εφαρμοσμένες επιστήμες, προβλέπεται μια περίοδος τοποθέτησης των σπουδαστών σε θέσεις αντίστοιχες των τμημάτων που παρακολουθούν. Για το θεσμό των ΤΕΙ, η διαδικασία αυτή έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Η πρακτική άσκηση καλείται να συμπληρώσει τις παρεχόμενες από το ΤΕΙ θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις, με την ενάσκηση των σπουδαστών σε απόλυτα παραγωγικά εργασιακά περιβάλλοντα. Ο σκοπός της πρακτικής άσκησης δεν περιορίζεται στην μονοσήμαντη πρώτη ενασχόληση των σπουδαστών στο αληθινό εργασιακό περιβάλλον, το ανάλογο με τις σπουδές τους, αλλά επεκτείνεται πολύ περισσότερο, εφόσον τελειοποιούνται οι γνώσεις εφαρμογής και ολοκληρώνεται η διαδικασία εισαγωγής των σπουδαστών στην εργασία, μέσω της απόκτησης ετοιμότητας προς συμμετοχή στην κοινωνική οικονομία.

Αναλυτικότερα με την πρακτική άσκηση επιδιώκεται:

Για να έχουν δικαίωμα πρακτικής άσκησης οι σπουδαστές/ σπουδάστριες του Τμήματος θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 189 διδακτικές μονάδες και να έχουν συμπληρώσει το 6ο εξάμηνο.


Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης μπορείτε να βρείτε εδώ.