Οπτικός Προγραμματισμός Εργαστήριο 24/10/2019

Τετάρτη, 23 Οκτώβριος 2019 14:11
Εκτύπωση

Οπτικός Προγραμματισμός Εργαστήριο 24/10/2019


Τα εργαστήρια Οπτικός Προγραμματισμός της Πέμπτης 24/10/2019 αναβάλλονται λόγω εκτάκτους κολλήματος του διδάσκοντος.

Αναπλήρωση μπορεί να γίνει στα πρωινά τμήματα της Παρασκευής καθώς και σε ημερομηνία που θα οριστεί με ανακοίνωση στο εργαστήριο.


Ευχαριστώ

Δρ. Θόδωρος Λάντζος